Hotline
024 3382 6259
Cửa sở mở hất 2 cánh
Mã sản phẩm:

CSMH2C

Đặc điểm:

Vẫn đảm bảo sự thông thoáng cho ngôi nhà , tránh hất mưa tốt

Đóng mở cửa không ảnh hưởng đến không gian bên trong

Sản phẩm liên quan