Hotline
024 3382 6259
Cửa đi mở quay 1 cánh
Mã sản phẩm:

CDMQ1C

Đặc điểm:

Cửa đi mở quay 1 cánh

Sử dụng chốt đa điểm, hạn chế khả năng xâm nhập vào nhà 

Cho phép làm cánh cửa có kích thước lớn 

Sản phẩm liên quan